Ervaring: 40 jaar ervaring in militaire functies op hoog niveau zoals hoofd van de actieafdeling, operationeel directeur, commandant, secretaris-generaal van nationale defensie, militaire gouverneur van Parijs, commandant van de landmacht van Ile-de-France en CEO binnen de particuliere sector.
Expertise: Veiligheid en beveiliging, risicobeheer en preventiestrategie en inzet.

Scutum group