Veiligheid en beveiliging aangestuurd door innovatieve technologie

Digitale beveiligingsoplossingen om een breed scala aan risico’s te voorspellen en te vermijden

meer info

Hoe de Scutum Group uw toekomst beschermt

Scutum - Fire protection

BRANDBEVEILIGING

Als gecertificeerd fabrikant van brandblussers, rookmelders en alarmen, biedt de Scutum Group een groot assortiment innovatieve producten en diensten om brand te detecteren en te voorkomen, levens en eigendommen te beschermen en ook om diefstal en vandalisme te voorkomen …

 

Meer info

ELEKTRONISCHE BEVEILIGING

De Scutum Group loopt voorop in technologie met centra voor elektronisch toezicht die 24/7 beveiliging bieden aan bedrijven, overheden en particulieren in Europa …

 

Meer info

Scutum - Safety & defence

VEILIGHEID EN DEFENSIE

Het bedrijfsonderdeel Veiligheid en Defensie van Scutum is gespecialiseerd in technische ondersteuning ter plaatse en ondersteuning voor complexe projecten met een hoge niveau van expertise bij technische projectintegratie en beheer van beveiligingsoplossingen voor de industriële, civiele en militaire, veiligheid en defensie-,
luchtvaart-, scheepvaart- en automobielindustrie …

 

Meer info

Scutum - CYBER DEFENCE / CYBER SECURITY

CYBERDEFENSIE / CYBERBEVEILIGING

The Safety & Defence Business Unit is specialised in on-site technical assistance and support for complex projects with high expertise in technical project integration and management of security solutions for the Industrial, Civil & Military, Safety Defence, Aviation, Naval and Automotive industries…

 

Meer info

 

EEN GROOT EUROPEES VERKOOP- EN SERVICENETWERK

De snelgroeiende Scutum Group is aanwezig op honderden locaties in Europa met toezichts-, onderzoeks- en ontwikkelingscentra en ondersteuningskantoren voor verkoop en service die oplossingen op maat bieden op basis van lokale behoeften …

 

Zoeken

 

Scutum group