Cybercriminaliteit

De groeiende bedreiging van cybercriminaliteit

De noodzaak om een cyber-ready bedrijfsmodel te bouwen, is relevanter dan ooit.

Verwacht wordt dat cybercriminaliteit de wereld meer dan 4 biljoen euro zal kosten in 2021 en bedrijven en overheden wereldwijd zullen de komende vijf jaar, van 2017 tot 2021, meer dan 850 miljard dollar uitgeven aan oplossingen die gegevensbeveiliging bieden (Cybersecurity Online, CSO, 2018 ). Cybercriminaliteit is ook gestegen van nummer tien tot nummer vier in de lijst met belangrijkste aandachtspunten van de CEO in 2017 (PwC, 21e jaarlijkse wereldwijde CEO Survey 2018). In reactie op deze groeiende marktvereisten is het bedrijfsonderdeel Cyberbeveiliging en Cyberdefensie van Scutum gericht op het ontwikkelen van eigen, technologisch geavanceerde oplossingen voor kunstmatige intelligentie aan met name het mkb, als onderdeel van de overgang naar de digitalisering om de 80 procent van de analoge surveillance naar het internetprotocol te verplaatsen.
 

Heroriënteren van beveiligingsarchitecturen van apparaten en perimeters naar rollen en gegevens

 

Bescherming van het intellectuele eigendom, kritieke gegevens en de dagelijkse activiteiten tegen cyberdreigingen zijn belangrijke imperatieven voor overheden en bedrijven van elke omvang en aanpassing aan nieuwe vormen van cyberrisico’s vereist een andere en flexibele aanpak om interne veerkracht te creëren.
 

Kijken naar belangrijke trends zoals meer online activiteiten; datagedreven operaties; interconnectiviteit van apparaten (IoT – The Internet of Things) in combinatie met hogere niveaus van cybercriminaliteit vanwege de straffeloosheid en anonimiteit ervan – Malwareverspreiding wordt steeds geavanceerder en wordt steeds moeilijker te traceren zonder gespecialiseerde kennis.

 

In dit kader kunnen organisaties de volgende stappen nemen om de bescherming en stabiliteit van hun activiteiten te waarborgen:

 
Evolueer de bestaande infrastructuur met de huidige veiligheidsnormen (Compliance, schaalbaarheid, aanpassing aan nieuwe risico’s en industrialisatie);

 

Rationaliseren van technologieën die in de hele organisatie worden gebruikt, terwijl ze evolueren naar hogere niveaus van certificering op het gebied van veiligheid, bedrijfscontinuïteit en veerkracht;

 

Om op een veilige, permanente en reglementaire manier te kunnen opereren;

 

Beschikken over een infrastructuur die is opgewassen tegen de uitdagingen van de versnelde digitalisering van diensten en het realiseren van de noodzakelijke veerkracht die daaruit voortvloeit.

 

Bovenstaande initiatieven worden aanbevolen om te anticiperen op mogelijke cyberrisico’s, maar het is ook van essentieel belang om professionele ondersteuning te bieden om cyberaanvallen te voorkomen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de financiën, reputatie, gegevens en activiteiten van organisaties.

Scutum group