Brandblusser en bewegwijzering

Zorgen dat mensen veilig zijn

Brandbewegwijzering en -apparatuur zijn cruciaal om de veiligheid van het personeel en bezoekers te waarborgen en bieden duidelijke richtlijnen in geval van nood.

Scutum biedt een breed scala aan brandbewegwijzering en -apparatuur die inspelen op de behoeften van bedrijven van elke omvang en die ervoor zorgen dat ze voldoen aan de huidige wetgeving, waarin staat dat alle gebouwen duidelijk de nooduitgangen en vluchtwegen moeten aangeven. Het branddeskundig team van Scutum biedt adviesdiensten om ervoor te zorgen dat gebouwen voldoende bewegwijzering hebben en deze optimaal gepositioneerd zijn. Scutum biedt ook een reeks blusmiddelen om alle mogelijke risico’s te dekken en biedt bedrijven installatie- en onderhoudsdiensten aan. Blussers zijn een cruciale eerste stap in het helpen vertragen of stoppen van een brand.

  • Een wettelijke verplichting
  • Borden geven vluchtwegen, nooduitgangen, eerstehulpuitrusting, nooddouches aan.
  • Een reeks hulp- en permanente drukbrandblusapparaten verkrijgbaar
  • Cruciale maatregelen om levens te helpen redden
Scutum group