Cybercriminaliteit

De groeiende bedreiging van cybercriminaliteit

De noodzaak om een cyber-ready bedrijfsmodel te bouwen, is relevanter dan ooit.

Aangezien verwacht wordt dat de schade veroorzaakt door cybercriminaliteit in 2021 de wereld meer dan € 4 biljoen zal kosten, zullen bedrijven en overheden wereldwijd de komende vijf jaar, van 2017 tot 2021, meer dan € 850 miljard uitgeven aan oplossingen die gegevensbeveiliging bieden (Cybersecurity Online, CSO, 2018 ). De cybercriminaliteit steeg ook van nummer tien naar nummer vier op de lijst met belangrijkste aandachtspunten van CEO’s in 2017 (PwC, 21st Annual Global CEO Survey 2018). Als reactie op deze groeiende marktvereisten richt de bedrijfseenheid Cyberbeveiliging en Cyberdefensie van Scutum zich op ontwerpen van bedrijfsinterne en technologisch geavanceerde oplossingen met artificiële intelligentie voor KMBs in het bijznoder, als onderdeel van de overgang naar de digitalisering om de 80 procent analoge bewaking te verplaatsen naar het internetprotocol.
 

Heroriënteren van beveiligingsarchitecturen van apparaten en perimeters naar rollen en gegevens

 

Het beschermen van intellectuele eigendom, kritieke gegevens en dagelijkse activiteiten tegen cyberdreigingen zijn dwingende vereisten voor overheden en bedrijven van elke omvang en het aanpassen aan nieuwe vormen van cyberrisico’s vereist een andere en flexibele aanpak om interne veerkracht te creëren.
 

Kijken naar belangrijke trends zoals een toename van online activiteiten; datagedreven operaties; interconnectiviteit van apparaten (IoT – The Internet of Things) in combinatie met hogere niveaus van cybercriminaliteit vanwege de straffeloosheid en anonimiteit ervan – De verspreiding van malware wordt steeds geavanceerder en steeds moeilijker te traceren zonder gespecialiseerde knowhow.

 

In dit kader kunnen organisaties de volgende stappen ondernemen om de bescherming en stabiliteit van hun activiteiten te waarborgen:

 
Ontwikkelen van de bestaande infrastructuur met de huidige veiligheidsnormen (Compliance, schaalbaarheid, aanpassing aan nieuwe risico’s en industrialisatie);

 

Rationalisatie van technologieën die in de hele organisatie worden gebruikt bij het evolueren naar hogere niveaus van certificering op het gebied van Veiligheid, Bedrijfscontinuïteit en Veerkracht;

 

Om op een veilige, permanente en reglementaire manier te kunnen functioneren;

 

Beschikken over een infrastructuur die is opgewassen tegen de uitdagingen van de versnelde digitalisering van diensten en het implementeren van de noodzakelijke veerkracht die daaruit voortvloeit.

 

Bovenstaande initiatieven worden aanbevolen om te anticiperen op mogelijke cyberrisico’s, maar het is ook van essentieel belang om professionele ondersteuning te bieden om cyberaanvallen te voorkomen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de financiën, reputatie, gegevens en activiteiten van organisaties.

Scutum group