Verbonden kennis

Gegevens delen voor optimale resultaten

Naarmate er meer gegevens beschikbaar komen, kan een sterk partnerschap tussen SCUTUM, klanten en lokale autoriteiten een verschil maken wanneer een brand uitbreekt en zorgen voor een efficiëntere reactie)

De gecertificeerde controlecentra van SCUTUM zorgen voor een optimale opvolging van brandmeldingen. Alle data (o.a. kaarten van de verschillende systemen en actieplannen) wordt gedeeld met alle betrokkenen voor een onmiddellijke reactie in geval van brand. De controlecentra kunnen het incident onmiddellijk analyseren en dit afstemmen met de klant.

  • Eigen controlecentra in Frankrijk,  Verenigd Koninkrijk en Duitsland
  • In de Benelux partnership met onafhankelijke controlecentra
  • Een dienstverlening 24/7, 7 dagen per week
Scutum group